Geld

Geld spreuk
Geld is een vreemd goedje; als je het bewaart heb je er niks aan, als je het uitgeeft ben je het kwijt.

 

Veranderingen in 2012

Kinderen

•Bij de fiscale aftrekpost voor ouders die extra kosten maken om in het levenshouderhoud van kinderen te voorzien, wordt de leeftijds grens verlaagd tot 21 jaar.
•De kindertoeslag die in box 3 van de inkomstenbelasting leidt tot een hogere vrijstelling voor de vermogensheffing, wordt afgeschaft.
•De kinderbijslag gaat omlaag met 41 euro voor kinderen in de leeftijdvan 12 tot 17 jaar. Voor jongere kinderen geldt een geringere verlaging. Het kindgebonden budget wordt beperkt tot twee kinderen, waarbij de bedragen voor het eerste en tweede kind wel omhoog gaan.
•De kinderopvangtoeslag wordt verder beperkt doordat de maximum uurtarieven van opvangcentra waar de vergoeding op is gebaseerd, gelijk blijven. Aanpassing van de feitelijke tarieven aan de inflatie wordt dus niet meer meegenomen. Voor hogere inkomens gaat de eigen bijdrage voor de kinderopvang omhoog.
Auto

•Voor de aanschafbelasting BPM laat het kabinet de tarieven op basis vande CO2-uitstoot voor benzine en diesel naar elkaar toe groeien, totgelijke waarden in 2015.
•De vaste dieseltoeslag voor de BPM wordt per 1 juli 2012 vervangen door een CO2-gerelateerde dieseltoeslag. In 2012 geldt bij een uitstoot van meer dan 70 gram per kilometer, per gram uitstoot extra een tarief van 40 euro.
•Voor leaserijders is het ook oppassen. Per 1 juli 2012 worden deCO2-grenzen voor de fiscale bijtelling van 14 procent voor leaseauto’s ende fiscale bijtelling van 20 procent aangepast.
•De grenswaarden voor benzineauto’s worden respectievelijk minder dan 103 gram CO2-uitstoot per kilometer voor het 14-procentstarief, en tussen de 103 en132 gram CO2-uitstoot voor het 20-procentstarief.
•Voor dieselauto’s komen de grenswaarden voor de leasebijtelling teliggen op 92 gram CO2 per kilometer voor het 14-procentstarief, en tussen de 92 en 114 gram uitstoot voor het 20-procentstarief.
•Auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gram per kilometerkrijgen vanaf 2012 gedurende de gebruikelijke leaseperiode een vrijstelling voor de fiscale bijtelling.
•In het BelastingPlan 2012 wordt dit nog steeds gekwalificeerd als een tijdelijke maatregel.

Zorg

•De zorgtoeslag voor lagere inkomens gaat in 2012 omlaag. Paren en alleenstaanden met een minimuminkomen krijgen respectievelijk ruim 100 euro en ruim 40 euro minder zorgtoeslag. Ook wordt voor iedere duizend euro inkomen boven het minimuminkomen de zorgtoeslag met vier euro extra verlaagd. Wie circa 33.000 euro verdient, ontvangt als paar 160 euro minder en als alleenstaande 100 euro.
•Ook in het basispakket van de zorgverzekering wordt gesneden en de eigen bijdragen voor ggz gaan omhoog.
•Voor de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten wordt een maximum inkomensgrens ingevoerd.
•Het eigen risico voor de zorgverzekering wordt met 40 euro verhoogd en de nominale premie voor het basispakket van de zorgverzekering stijgt met 11 euro tot 1.222 euro. Dit laatste is overigens procentueel gezien minder dan de verwachte inflatie van twee procent.
Bron: Z24

Schulden

Blijf niet rondlopen met je (studie)schulden en het idee dat de problemen zich vanzelf wel zullen oplossen. Dit zal niet gebeuren en je kunt beter het heft in eigen hand nemen en de problemen te lijf gaan.

Wanneer je een hulpverlener zoekt kun je bij de gemeente, sociale dienst of maatschappelijk werk terecht. Kijk op de site van het NVVK voor een kredietbank bij jou in de buurt. Ook kun je een vriend of vriendin met verstand van zaken vragen je te helpen.

Lenen

Met de risicometer van het Nibud kun je eenvoudig berekenen of een lening voor jou verantwoord is. Laat je bij het afsluiten van een lening goed voorlichten. Leen nooit “een bedragje” wat je na een aantal dagen weer moet terug betalen. De boete rente is enorm wanneer je niet op tijd over de brug komt. Voorkom dat je een bedrag moet lenen om een ander gat te dichten.

Sparen door kinderen
Kinderen in ons land sparen steeds meer. Dit komt door betere voorlichting en de bewustwording van de ouders en kinderen door de crisis.

Hoeveel zakgeld geef ik?

Leeftijd Bedrag per week
6-7 jaar € 1,20
8-9 jaar € 1,50
10-11 jaar € 2,35
12 jaar € 2,30 – € 5,00
13 jaar € 2,50 – € 5,00
14 jaar € 3,50 – € 5,80
15 jaar € 3,50 – € 7,00
16 jaar € 4,70 – € 8,00
17 jaar € 4,70 – € 8,20
18 jaar € 5,00 – € 11,60
Bron: Nibud

Wanneer geef je kleedgeld?

Ouders kunnen kinderen vanaf een jaar of 13 naast zakgeld ook kleedgeld geven. Dan kunnen ze zelf grotere aankopen doen voor (sport)kleding en schoenen. Daardoor leren ze verantwoord met geld omgaan. Volgens het Nibud komen kinderen die al jong zelf leren kiezen waar zij hun geld aan uitgeven, minder vaak in de financiële problemen.

Hoeveel kleedgeld geef ik?

Leeftijd Bedrag per maand
12 jaar € 20 – € 60
13 jaar € 30 – € 65
14 jaar € 40 – € 75
15 jaar € 45 – € 80
16 jaar € 50 – € 80
17 jaar € 50 – € 80
18 jaar € 50 – € 100
Bron: Nibud

Hoe stimuleer je sparen bij kinderen?

Voor kinderen van 4-8 jaar:
Stop het geld in een doorzichtige spaarpot
Tel het geld regelmatig met je kind
Bespreek met je kind voor welk doel gespaard wordt
Denk aan een spaartermijn van een paar weken, niet van maanden

Voor kinderen van 8-12 jaar:
Bekijk regelmatig het gespaarde bedrag en bespreek hoe snel het doel bereikt zal worden
Open een spaarrekening voor je kind
Voor oudere kinderen: laat het zelf een spaardoel bedenken, en laat het uitrekenen wanneer het doel bereikt kan worden
Denk aan een spaartermijn van maanden, niet van jaren

Voor kinderen van 12-18 jaar:
Laat je kind zijn eigen spaardoelen bepalen
Laat je kind een plan maken hoe hiervoor te sparen
Denk aan een spaartermijn van een jaar, niet van jaren
Zet geld, bedoeld voor lange termijn doelen voor je kind, zoals studiekosten, op een aparte spaarrekening

Bron: de Rabobank

Spaar adviezen

Geld sparen is verstandig, hoe lastig het soms ook is. Als je het echter goed aanpakt kan een ieder structureel geld sparen. Sparen kan tevens voorkomen dat je later een dure lening moet afsluiten.

Hieronder volgen een aantal nuttige tips inzake geld sparen:

•Zet je financiële situatie eens duidelijk op een rijtje. Maak een overzicht van al je inkomsten en uitgaven. Bepaal aan de hand hiervan hoeveel je kunt en wilt sparen.
•Spaar niet “teveel”. Spaar maandelijks enkel het bedrag dat je daadwerkelijk kunt missen. Als je “teveel” spaart bestaat de kans dat je regelmatig je spaargeld weer opneemt om reguliere onkosten te betalen. Op deze manier zal je spaargeld niet of nauwelijks toenemen.
•Bepaal het doel van je spaargeld. Waarom spaar je? Kies aan de hand hiervan de juiste spaarrekening.
•In de regel geldt, hoe langer je je geld vastzet, des te hoger de rente is die je over je spaargeld ontvangt. Tevens zijn er bij sommige spaarrekeningen kosten verbonden aan het tussentijds opnemen van spaargeld. Hou hier rekening mee! Zet je geld echter nooit op een achtergesteld deposito. Bij problemen met een bank, zoals bij DSB, mag je achteraan aansluiten bij de verdeling van het aanwezige geld.
•Laat het bedrag wat je wilt sparen altijd via een automatische periodieke overboeking naar je spaarrekening overboeken. Op deze manier weet je zeker dat je iedere maand spaart.
•Zet een gedeelte van het jaarlijkse vakantiegeld opzij. Op deze manier kun je al gauw zo’n € 500,- extra sparen.
•Ontvang je een 13e maand? Zet ook hiervan een gedeelte op je spaarrekening.
•Ook andere geldbedragen, denk hierbij aan een geldprijs in een loterij, verjaardagsgeld e.d., kun je (gedeeltelijk) opzij zetten.
•Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld muntgeld te gaan sparen. Doe bijvoorbeeld iedere euro of twee-euro munt in een apart potje. Je zult verbaasd zijn hoeveel geld je op deze manier kunt sparen.
•Voor je pensioen of oudedag is een spaarverzekering of levensverzekering het beste. Je spaart hiermee voor later en ontvangt een gegarandeerde uitkering. Wil je een hoger rendement, dan kun je ook kiezen voor een beleggingsrekening. Je loopt dan natuurlijk wel meer risico.
Laat je in geval van pensioenen en overige oudedagsvoorzieningen altijd goed voorlichten door een erkend verzekeringsadviseur.

Bron: HKIC

Overige veranderingen 2012

Komend jaar zul je waarschijnlijk wat minder te besteden hebben, want de koopkracht zal licht dalen. Ook gaan de spaarloon- en levensloopregeling op de helling en wordt het ongelimiteerd opsparen van vakantiedagen aangepakt.

Lonen

De lonen stijgen komend jaar met gemiddeld 1,75 procent, zo blijkt uit de
jongste raming van het Centraal Planbureau (CPB). Juich echter niet te
vroeg: de geraamde inflatie is hoger (2 procent), zodat je er per saldo
niet op vooruit gaat.

Integendeel, want volgens datzelfde CPB daalt de koopkracht van alle
huishoudens met gemiddeld 1,25 procent. Vooral eenverdieners gaan erop
achteruit: hun koopkracht zal waarschijnlijk met gemiddeld 2 procent
krimpen.


Spaarloonregeling
Vanaf 1 januari is de Spaarloonregeling verleden tijd. Je mag dan geen
geld meer inleggen voor deze belastingvriendelijke regeling. Deed je mee
aan deze regeling, dan kun je het opgebouwde tegoed volledig opnemen. Maar je mag het ook laten staan op de geblokkeerde spaarrekening. Als je aan de voorwaarden van de spaarloonregeling voldoet, blijft voor deze tegoeden de vrijstelling in box 3 gelden.

De spaarloonregeling en levensloopregeling zullen in 2013 opgaan in een
nieuwe regeling: vitaliteitssparen. Deze heeft tot doel te zorgen dat
werknemers langer en gezonder door kunnen werken.

Levensloopregeling

Vanaf 2012 is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de
levensloopregeling. Voor bestaande deelnemers blijft de regeling nog wel
even bestaan.

Heb je op 1 januari een saldo van minder dan 3.000 euro op je
levensloopregeling staan, dan mag je niet meer bijstorten en eindigt de
regeling aan het eind van 2012. Je mag het tegoed dat jaar voor verlof
opnemen of in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen. Is je
saldo hoger, dan mag je nog wel bijstorten, maar over de inleg wordt geen
levensloopverlofkorting meer opgebouwd.

De levensloopregeling wordt in 2013 vervangen door de vitaliteitsregeling,
omdat de overheid het niet ziet zitten mensen te stimuleren om vervroegd
met pensioen te gaan. Maak je al gebruik van de levensloop- of
spaarloonregeling, dan kun je deze vanaf 2013 omzetten naar
vitaliteitssparen.

Doorwerkbonus en arbeidskorting

De arbeidskorting voor ouderen komt te vervallen. 62-plussers hebben nog
wel recht op de doorwerkbonus, een belastingkorting die is bedoeld om
ervaren mensen aan het werk te houden. Deze bonus wordt komend jaar wel beperkt. Vanaf 2013 wordt deze regeling afgeschaft.

Opsparen van vakantiedagen

Een gigantisch stuwmeer aan vakantiedagen aanleggen kan niet meer. Vanaf komend jaar moet je alle wettelijke vakantiedagen (20 per jaar voor een fulltimer) binnen zes maanden na het betreffende kalenderjaar opnemen.
Daarna vervallen deze. Eventuele extra vakantiedagen (bovenwettelijke dagen) vallen daarbuiten: deze blijven -net als nu- vijf jaar geldig.

Het is overigens nog wel mogelijk om in onderling overleg de vervaltermijn
te verlengen. De maximale bewaartermijn van een halfjaar geldt niet voor
werknemers die redelijkerwijs niet in staat waren vakantie op te nemen.

Belastingtarief
Het tarief van de eerste belastingschijf wordt met 0,1 procent verlaagd.
Daarnaast worden de eerste drie belastingschijven iets verruimd.

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting, waarop elke belastingplichtige recht heeft,
stijgt van 1.987 euro naar 2.033 euro en voor 65-plussers van 910 naar 934
euro. Ook de arbeidskorting gaat iets omhoog: voor lagere inkomens met 37
euro en voor hogere inkomens met 36 euro. De verhoging van de
arbeidskorting voor ouderen vanaf 57 jaar komt te vervallen vanaf 1
januari 2012. De andere heffingskortingen worden iets opgehoogd: de
jonggehandicaptenkorting, alleenstaande-ouderkorting, de
inkomens afhankelijke combinatiekorting en de ouderenkorting.

Minimumloon en uitkeringen
Het wettelijk minimumloon stijgt komend jaar licht, van 1435,20 euro naar
1446,60 euro bruto per maand. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan hierdoor ook iets omhoog, omdat deze aan het minimumloon zijn gekoppeld.

Bron: Z24

Keuzes maken
Wanneer je echt moet besparen zul je ook voor zeer vervelende maar belangrijke keuzes komen te staan.

De keuzes waar je voor kan komen te staan zijn:

•Je auto verkopen. Zeker als er een tweede auto aanwezig is kan in de meeste gevallen een auto verkocht worden. Kun je op de fiets naar je werk? Doe je auto dan weg en sluit je aan bij een bedrijf als Green Wheels.
•Wanneer een partner niet werkt of slechts part-time dan is uitbreiding van het aantal uren een prima oplossing. Kijk verder dan de eerste bezwaren als bijv. kinderopvang.
Stoppen met roken levert meteen geld op. Stoppen is niet makkelijk maar kan met hulp van je huisarts en familie zeker lukken. Kijk op de site van Stivoro voor meer informatie.
•Ook je koopgedrag kan een probleem vormen. Dit is een proces van bewustwording en wanneer je samen met je familieleden dagelijks je uitgaven bespreekt zullen je uitgaven zeker dalen.
•Hoge telefoonrekeningen zijn door sms en internet gebruik geen uitzondering. Oplossing: abonnement opzeggen en een pre-paid telefoon kopen.
Bron: Boek Succes, Annemarie van Gaal

Geld lenen van of aan familie
Als je een geldbedrag zou willen lenen van of aan een familielid zorg er dan voor dat deze lening op papier staat en dat er maandelijks een vast bedrag wordt terug betaald. Schroom niet om bij een achterstand meteen de lener hierop aan te spreken.

Voordelen:

- lagere rente of zelfs geen rente

- vertrouwd persoon

- snel en zonder veel papierwerk geld lenen

Nadelen:

- snel irritaties (of erger) in familie bij betalings achterstand

Persoonlijk budgetadvies
Via onderstaande link kun je op de site van het Nibud een persoonlijk budget advies krijgen.

Neem wel even de tijd om e.e.a. in te vullen. Geef op alle vragen eerlijk antwoord! Na het invullen krijg je een duidelijk beeld waar je meer uitgeeft dan gemiddeld.

Persoonlijk budget advies

Tips bij een financieel conflict
Een financieel conflict is nooit leuk en probeer dit dus te voorkomen of zo snel mogelijk op te lossen.

Enkele tips waarmee je je voordeel kunt doen:

•Bereid een compromis voor waarmee je zelf en de andere partij kan leven. Wees reeel en reken niet teveel naar jezelf toe.
•Kom op tijd bij de afspraak en zorg ervoor dat je een goede en serieuze indruk maakt.
•Wees niet geimponeerd door die man of vrouw in (mantel)pak van de bank in zijn glazen paleis. Hij/zij doet ook zijn werk en is niet belangrijker dan jij.
•Wanneer je onzeker bent probeer dan enige woede op te wekken om je weerbaarder te voelen. Overdrijf dit niet.
•Vertrouw op een goede afloop. Dit vertrouwen straal je ook uit.
•Hou het overzicht, zorg dus dat je alle belangrijke papieren netjes geordend bij je hebt.
•Stel vragen om door de verdediging heen te breken (wie, wat waarom, welke enz.).
•Scheid hoofd- en bijzaken en blijf dus ver van details.
•Laat zien dat je een mens bent in plaats van een dossier(nummer).
•Blijf altijd vriendelijk, een vervelend iemand irriteert heel snel.
•Durf te vragen om hulp en vertrek nooit zonder voorstel of oplosssing.
•Breng nieuwe feiten in. Een brief van een deskundige kan wonderen doen.
•Vraag om een coulance regeling
Bron: Succes, Annemarie van Gaal